Njoftim per praktiken profesionale 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/Praktika-Profesionale-2022-2023-PP.pdf

Lista e IAPP-ve per praktiken profesionale 2022-2023

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/09/LISTA-E-IAPP-PRAKTIKA-PROFESIONALE-2022-2023-1.xlsx

Vende vakante

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Vende-Të-Përhershme-Zva-Krujë-2022-1.pdf

Lëvizje paralele

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/08/Lëvizje-Paralele.pdf

Shpallja e pikëve të dosjeve për kandidatët e Arsimit Parashkollor 2022

http://zvapkruje.arsprints.com/wp-content/uploads/2022/06/Pikët-e-dosjeve-për-kandidatët-e-Arsimit-Parashkollo