Gjuhe te huaja

Ne rrjetin frofesional te gjuheve te huaja perfshihen gjuha angleze dhe gjuhet frenge, italiane dhe gjermane